[SV] StsaerV

チーム名
[ SV ] StsaerV
リーダー
KΛz

メンバー

ホームページ
http://steamcommunity.com/groups/StsaerV
コメント
Team StsaerV(ストサーヴ)
活動履歴 (大会への参加履歴、結果など)
開催日 大会名 順位 ポイント